Career

Open application

If you want to work with us but do not find a relevant position to apply,

please submit your application and CV to

Engineering & developing department:

 

Vikariat som PROSJEKTLEDER

Kvenna EMT AS leverer avanserte produkter og tjenester basert på mekaniske løsninger. Våre kunder er verdensledende innenfor markedssegmentene maritim industri, offshore/subsea og fornybar energi. Vi løser varierte oppgaver innen utvikling, design, maskinering, montering, testing og vedlikehold av kundespesifiserte systemer. Vi er totalt 40 ansatte, hvorav 30 arbeider i produksjonsavdelingen som består av 3000 m² maskineringsverksted med 13 styrte maskinsenter og flere manuelle maskiner. Vi har en fleksibel monteringshall på 2000 m² med god krankapasitet, sjøvannspit og hydrauliske testfasiliteter. Virksomheten holder til på Kvennaneset, sentralt i Ålesund.

Kvenna EMT søker en dyktig og handlekraftig vikar for vår prosjektleder som går ut i permisjon.  Trives du i et dynamisk miljø, med høyt produksjonstempo og konstant forbedringsarbeid? Jobben vi tilbyr er variert, utfordrende og spennende, og vi trenger deg som kan bidra med å styrke vår prosjekt og administrasjonsavdeling.  

Stillingstittel: Prosjektleder | Stillingsprosent: 100% | Arbeidssted: Ålesund

I rollen som prosjektleder vil du få muligheten til å ta del i alt fra store, komplekse og tverrfaglige prosjekter til oppfølging av enkeltkunder. Du vil styre og gjennomføre tildelte prosjekter innenfor gitte kontraktsbetingelser, budsjetter og planer. Samtidig vil du være en ressurs innenfor implementering av bedriftens nye ERP-system.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Utføre og dokumentere prosjektoppstart og prosjektgjennomføring, iht. bedriftens prosedyrer.
 • Gjøre seg kjent med all kontraktsinformasjon og sette seg grundig inn i leveranseomfang, fabrikasjons- og dokumentasjonskrav.
 • Etablere nødvendig prosjektorganisasjon i samarbeid med avd. leder, samt være faglig leder for øvrige prosjektdeltakere.
 • Etablere og opprettholde en god kommunikasjon og informasjonsflyt ovenfor de øvrige prosjektdeltakere, kunder og underleverandører. 
 • Sørge for at alle involverte parter blir informert om HMS- og kvalitetsrelaterte krav og betingelser i prosjektet.
 • Påse at produksjon, test, inspeksjon og dokumentasjon er iht. kundens spesifikasjon og bedriftens prosedyrer.
 • Etablere forståelse for de kommersielle aspektene ved prosjektet, styre den økonomiske utviklingen i prosjektet, og gi avdelingsleder melding ved avvik.
 • Ansvarlig for planlegging, kontroll og godkjenning av all dokumentasjon i prosjektet. 
 • Utøve nødvendig kontroll av innkjøp- og produksjonsfunksjoner (inkl. fremdrift, endringsarbeider, etc.) for å sikre kvaliteten i leveransen.
 • Iverksette spesifiserte kontrollaktiviteter iht. til spesifisert prosess, ITP og relevante prosedyrer.
 • Holde oversikt med den tekniske utvikling (fremdrift) i prosjektet og rapportere status til kunde.
 • Utarbeide forslag og priser på eventuelt tilleggsarbeid, og rapportere disse til økonomi og kunde (VOR/COR).
 • Sørge for utførelse og dokumentasjon av sluttkontroll før forsendelse / overlevering til kunde.
 • Utarbeide grunnlag for fakturering til økonomiavdelingen, samt godkjenne disse.
 • Andre relevante oppgave kan bli lagt til stillingen ved behov

Vi ønsker følgende kvalifikasjoner:

 • Økonomisk eller teknisk utdannelse i kombinasjon med relevant erfaring
 • Erfaring og/eller utdanning innenfor prosjektledelse
 • Evne til å løse praktiske oppgaver på en selvstendig måte
 • Gode samarbeidsevner og gjerne ledererfaring
 • Du må kunne håndtere repetitivt arbeid og være opptatt av nøyaktighet i alle ledd.
 • Være aktiv og løsningsorientert, og kunne arbeide selvstendig
 • Du må ha høyt fokus på HMS og kvalitet i ditt daglige arbeid
 • Du må være proaktiv, strukturert og ansvarsbevisst
 • Du er pliktoppfyllende og pålitelig
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Vi kan tilby:

 • Et trivelig og godt arbeidsmiljø
 • Deltagelse på kurs
 • Faglig utvikling gjennom deltakelse i utfordrende prosjekter i et faglig sterkt og dynamisk miljø.
 • Lagarbeid sammen med høyt kvalifiserte medarbeidere
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler

Henvendelser om stillingen kan rettes til CFO, Siw Skarbø: , (+47) 994 78 347

Søknad med CV sendes til:

Søknadsfrist: 10.10.2021

 

Manufacturing department:

 

Kvenna EMT AS leverer avanserte produkter og tjenester med basis i mekaniske løsninger. Våre kunder er verdensledende innenfor markedssegmentene Maritim industri, Offshore/Subsea og fornybar energi. Vi løser varierte oppgaver innen utvikling, design, maskinering, montering, testing og vedlikehold av kundespesifiserte systemer. Vi er totalt 40 ansatte, hvorav 30 arbeider i produksjonsavdelingen som består av 3000 m² maskineringsverksted med 12 styrte maskinsenter og flere manuelle maskiner. Vi har en fleksible monteringshall på 2000 m² med god krankapasitet, sjøvannspit og hydrauliske test fasiliteter for en stor variasjon av utstyr og aktivitet. Virksomheten holder til på Kvennaneset, sentralt i Ålesund.


CNC OPERATØRER
Grunnet økt arbeidsmengde søker Kvenna EMT etter dyktige
og selvstendige CNC Operatører til vertikale dreiebenker med
full fresemodus og operatører til maskineringssentere.

Produksjonsavdelingen utfører maskinering av utstyr for kunder innen offshore-, maritim- og
kraftverksindustrien. Vi dreier og freser deler i størrelse 400 mm –2000 mm i materialer som
super duplex og rustfritt, samt stål, bronse og støpegods. I maskinene er det lite serieproduksjon
og det stilles derfor store krav til CNC-operatøren når det gjelder erfaring, oppmåling,
programmering og oppspenning av arbeidsstykket, både med dreiing og fresing. Det forventes
at operatøren kan utføre arbeidet selvstendig og nøyaktig.

Vi ønsker følgende kvalifikasjoner:
• Maskinoperatør med fagbrev
• Bred og solid erfaring med mellomstore og store komponenter
• Må kunne utføre arbeid med store krav til nøyaktig og kvalitet
• Være aktiv og løsningsorientert, og kunne arbeide selvstendig
• Ha høyt fokus på HMS i ditt daglige arbeid
• Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig


Vi kan tilby:
• Et trivelig og godt arbeidsmiljø
• Faglig utvikling gjennom deltakelse i utfordrende prosjekter i et faglig sterkt og dynamisk miljø
• Lagarbeid sammen med høyt kvalifiserte medarbeidere
• Konkurransedyktig lønn
• Gode pensjons- og forsikringsavtaler


Henvendelser om stillingen kan rettes til Rune Aabrekk, mobil: 911 03 019, epost:
Kandidater vurderes fortløpende
Søknad med CV sendes til: